Article

Renco van Schie, Tino Wallaart for de Volkskrant
Mar 06 ’20

Corona noopt overheid tot ingreep in economie

Coronacrisis

Beleidsmakers en financieel experts hebben de economische gevolgen van de corona-uitbraak tot dusver nogal schouderophalend benaderd. Die nonchalance is ongepast: de onderliggende crisis is veel dieper dan verondersteld en vergt rigoureuz…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs