Article

Sep 23 ’19

Adhd — Over adhd moeten we een open debat voeren

Biologische factoren moeten niet bepalend zijn bij adhd-diagnose. Het gaat immers om maatwerk.

Auteurs: Branko van Hulst , arts i.o. tot psychiater Curium LUMC, post-doctoraal onderzoeker Hersencentrum UMCU. Sander Werkhoven, docent filosofie, aan de …