Article

Mar 18 ’20

Corona: wat mag wel, wat mag niet?

De regering wil ervoor zorgen dat het nieuwe coronavirus zich niet verspreidt. Daarom mag je sommige dingen niet meer doen, andere dingen mogen wel. VRT NWS helpt je daarbij. Rood en een grote X? Dat mag niet. Groen en een grote V? Dat mag wel.