Article

Quirijn van den Hoogen for Leeuwarder Courant
Jul 03 ’18

Samen kan cultuur in Noorden meer

Op verzoek van de Raad voor Cultuur wordt het cultuurbeleid meer op regionale leest geschoeid.

In 1993 was ik als werkstudent aanwezig bij de ondertekening van het eerste bestuursakkoord tussen provinciale en gemeentelijke overheden en het ministerie …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Quirijn van den Hoogen

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, Trouw