Article

Anton van der Heijden for Brabants Dagblad
Aug 31 ’20

Het gromt en brult in ons luchtruim

Het is onverteerbaar dat inwoners van deze regio vanwege de aanwezigheid van vliegbases gedurende een flink aantal uren per dag worden blootgesteld aan onontkoombaar lawaai.

In het artikel in het Brabants Dagblad van 21 augustus van Pim Dikkers wordt …

auteur

Get notified of new articles from this auteur