Article

May 12 ’21

Voortaan geen beroepsgeheim meer bij overleg over radicalisering

Voortaan zullen jeugdwerkers, straathoekwerkers, de lokale politie, CLB-medewerkers en de lokale besturen niet meer gebonden zijn aan hun individueel beroepsgeheim, wanneer ze samenkomen in een "lokale integrale veiligheidscel". Het Vlaams parlement …

auteur

Get notified of new articles from this auteur