Artikel

Brieven

Wateroverlast

Grondwaterheffing

In het artikel Uw kelder, uw grondwater, uw probleem (16/5) wordt terecht aandacht gevraagd voor de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op het grondwater. Ook in steden speelt dit probleem. Ruimtegebrek en winstbejag…

Wij hebben dit artikel gevonden op:

versie scrape-articles-with-no-author.7b00c8d · production modus · 11 dagen geleden uitgebracht