Article

Brieven 12/10/2017

onderwijs

Kind van de rekening

Als student onder het oude stelsel heb ik drie jaar een basisbeurs ontvangen (in totaal zo’n 13.400 euro). Sindsdien is het sociale leenstelsel ingevoerd om geld vrij te maken voor investeringen in het hoger onderwijs. De…