Article

Evert Meijers for de Volkskrant
Nov 22 ’21

Kabinetsformatie — Vergeet de dure wensen van de Randstad, investeer snel weer in de buitengewesten

Alle ballen op Amsterdam moet niet weer het beleid worden van een nieuw kabinet. De regio's buiten het westen verpau-peren en lopen leeg. Het is hoog tijd het oude spreidings-beleid van de overheid in ere te herstellen.

Terwijl het formeren van een ni…

auteur

Get notified of new articles from this auteur