Article

Sander van der Horst for de Volkskrant
Jul 01 ’21

Slavernijverleden — Ook niet-Randstedelingen moeten hun plek opeisen in de slavernijdiscussie

De Nederlandse betrokkenheid in de handel in totslaafgemaakten beperkte zich niet tot de steden die nu de Randstad vormen. Om een echt nationaal debat over het koloniale verleden te voeren, moeten ook de provincies een stem krijgen.

Elk jaar neemt de …

auteur

Get notified of new articles from this auteur