Article

Oct 13 ’17

Ondervoeding — Kind heeft gewoon recht op voldoende voeding

Economische groei heeft op zichzelf nauwelijks effect op het terugdringen van ondervoeding.

De Nos berichtte onlangs dat voor het eerst in 17 jaar het aantal mensen voor wie honger dreigt in de wereld weer is gestegen. De strijd tegen ondervoeding is …

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs