Article

Nov 12 ’18

Geloof of geaardheid mag geen keuze zijn

Het artikel 'PKN besluit over zegenen homoparen' (Trouw, 3 november) heeft me geraakt. Vooral door de laatste zin: de Gereformeerde Bond roept kerken op te…

auteur

Get notified of new articles from this auteur