Article

Sep 24 ’18

'Kwart jongeren die zelfmoord pleegden kwam uit Noord-Brabant'

Van de 81 jongeren die zich vorig jaar van het leven beroofden, kwam een kwart uit Noord-Brabant. Dat blijkt uit een eerste verkennende studie naar de stijging van het aantal zelfdodingen onder jongeren. Vervolgonderzoek moet uitwijzen waarom meer ti…

auteur

Get notified of new articles from this auteur