Article

Tijs Neirynck for Focus|wtv
Jun 02 ’21

Ieper en Poperinge lanceren eigen klimaatplan — Ieper en Poperinge stellen zelf een plan op om tegen 2030 de uitstoot van CO2 fors te verminderen. De inwoners krijgen de kans om dat plan mee op te stellen.

Op die manier willen de twee steden concrete acties ondernemen die haalbaar zijn voor de inwoners. Die kunnen gaan van energievriendelijke deelmobiliteit, over groenere buurten tot lokale oplossingen voor de droogte waar we steeds vaker mee te maken …

auteur

Get notified of new articles from this auteur