Article

Nov 21 ’21

Opinie: Vergeet de dure wensen van de Randstad, investeer snel weer in de buitengewesten

Alle ballen op Amsterdam moet niet weer het beleid worden van een nieuw kabinet. De regio’s buiten het westen verpauperen en lopen leeg. Het is hoog tijd het oude spreidingsbeleid van de overheid in ere te herstellen.

Terwijl het formeren van een nieu…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs