Article

Mar 08 ’21

Brieven nrc.next 9/3/2021

Buurtonderzoek

Wederzijds wantrouwen

Uit onderzoek van NRC zou blijken dat het vertrouwen van de burger in de overheid geschonden is. Andersom zijn politici hun vertrouwen in de burger al langer kwijt. (Hoe de overheid en burger elkaar kwijtraakten, 6/…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs