Article

May 06 ’21

Opinie: ‘Beter omgaan met burgers begint bij koesteren lokale tegenstem’

De Haagse belofte van een nieuwe bestuursstijl kan niet zonder lokale hulp, vinden Scott Douglas en Arre Zuurmond. Bij herstel van vertrouwen in de overheid is het gemeentehuis nodig.

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt op het Binnenhof druk…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs