Article

Aug 14 ’17

"Ik ben 74 en gezond, maar mag ik alsjeblieft doodgaan?" — Levensmoeë Jozef beschouwt zijn leven als voltooid

Turnhoutenaar Jozef is 74 en fysiek gezond, maar: hij beschouwt zijn leven als voltooid en wil sterven. Tot zijn grote verdriet kan hij geen euthanasie krijgen, want er is geen sprake van ondraaglijk lijden ten gevolge van een terminale aandoening of…

auteur

Get notified of new articles from this auteur