Article

Robert van de Roer for de Volkskrant
Sep 24 ’20

Opinie: Kaag geeft zichzelf bizarre zelffelicitatie voor schijnontwapening van Assad

Sigrid Kaag meent de ontwapening van de Syrische dictator Assad ‘naar behoren’ te hebben uitgevoerd, maar op die ‘zelffelicitatie’ valt veel af te dingen, betoogt Robert van de Roer.

Interviewer Eva Hoeke stuurt liever Sigrid Kaag op een dictator af d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur