Article

Waar zit de winst voor Joe Biden?

De Democraat Joe Biden stevent af op het Amerikaanse presidentschap . Waar en hoe heroverde hij stemmen op de Republikeinse president Donald Trump?

Gestuwd door een opkomst van 67 procent, het hoogste aantal sinds 1900, heeftBiden voorlopig 74 miljoen…