Article

Arendo Joustra for Elsevier Weekblad
Jul 21 ’20

Opkomen voor je eigen belang kan de Europese Unie juist vooruit helpen

In de Nederlandse (en Italiaanse) media werd de afgelopen maanden net gedaan alsof Nederland in Brussel als enige lidstaat zijn eigen belang voorop stelde. Het zou vrekkig zijn, halsstarrig, bot en de Europese Unie ondermijnen. Niets is minder waar, …

auteur

Get notified of new articles from this auteur