Artikel

A. Jong en Eel voor De Telegraaf
do. 22 mrt. ’18

Snor- en bromverbod

Onder andere de kustgemeenten Noordwijk, Katwijk en Zandvoort, om er maar een paar te noemen, hebben speciale fietspaden waarop je zalig door de duinen kunt fietsen omdat brom- en snorfietsen worden geweerd. Met uitzondering van 65-plussers en minder…

auteur

Blijf op de hoogte van alle publicaties van deze auteur

versie scrape-articles-with-no-author.7b00c8d · production modus · 10 dagen geleden uitgebracht