Article

Arno Witte for Emerce
Jan 24 ’18

Welke factoren moet ik meenemen in mijn investment elasticity- en attributiemodellen? (3/3)

Stel, je wilt conversies toekennen op basis van Multi-Touch Attribution (MTA). Je hebt een tool opgezet om alle relevante data te verzamelen, up te daten en te analyseren. Je bent klaar om te sturen op marginale ROI . Media en sales vormen echter een…

auteur

Get notified of new articles from this auteur