Article

Thomas Van den Bergh for HP/De Tijd
Feb 13 ’19

Wieringa kenschetst verhouding met moeder als 'freefight'

Nu is Tommy Wieringa ook met een boek over zijn moeder gekomen, een excentrieke, grillige en dwingende vrouw. Hun verhouding werd gekenmerkt door voortdurende gevechten en irritaties; toch is het ook een liefdevol portret geworden.

Zijn moeder dook al…

auteur

Get notified of new articles from this auteur