Article

Jul 13 ’21

Opinie: ‘De tijd is er rijp voor om gelijkheid actief op te nemen in de formatieplannen’

Sinds het begin van de coronapandemie lijkt structurele ongelijkheid alleen maar toegenomen. Edith van der Spruit, Ton Coenen en Kirsten Meijer roepen het nieuwe kabinet op voor een inclusievere samenleving te zorgen.

Toen de coronacrisis anderhalf ja…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs