Article

Oct 27 ’21

Bestaanszekerheid: van communicatieterm naar absolute ondergrens

De afgelopen jaren heeft de PvdA bestaanszekerheid als centraal thema omarmd. Toch wordt zo nu en dan de vraag gesteld of dit communicatief wel handig is. Is het niet te behoudend en te statisch? Voor veel mensen is ‘zeker zijn’ echter veel meer dan …

auteur

Get notified of new articles from this auteur