Article

Nov 28 ’18

Invoering Jeugddelinquentierecht in Vlaanderen pas in september 2019

De invoering van het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen wordt uitgesteld naar september volgend jaar. Dat decreet bepaalt hoe Vlaanderen zal omgaan met jongeren die misdrijven plegen. Maar er luidt nog veel kritiek tegen het decreet. De tekst bevat…

auteur

Get notified of new articles from this auteur