Article

Mar 26 ’18

Diversiteit in de cultuursector: deze 5 excuusjes willen we niet meer horen

Afgelopen maanden besteedden we aandacht aan de roep om meer diversiteit en inclusiviteit in de Rotterdamse cultuursector. Wat is de stand van zaken, waar gaat het goed en hoe moet het verder? In het laatste deel van deze artikelreeks: vijf excuusjes…