Article

Apr 01 ’19

Negatief beeld van scheefhuurders doet geen recht aan de realiteit

‘Goedkope’ scheefhuurders worden veelal weggezet als boosdoeners. De term wordt gebruikt om huishoudens aan te duiden die te veel verdienen voor sociale huur maar er om verscheidene redenen toch nog wonen. Ze zijn zogezegd een belangrijke oorzaak van…

auteur

Get notified of new articles from this auteur