Article

Oct 22 ’19

Zembla, de kalverhouderij en de wegkijkende dierenartsen

In de aflevering van Zembla van 17 oktober werd getracht de Nederlandse vleeskalversector in beeld te brengen. De grootste speler in het veld, de VanDrie Group, wilde niet meewerken aan het item, ook waren de makers van het programma helaas niet welk…

auteur

Get notified of new articles from this auteur