Article

Nicole Goud for PlusOnline
Jan 17 ’22

Is het curatele- en bewindregister volledig?

Ik las op deze site een artikel van u van oktober vorig jaar over erfgenamen onder bewind. U geeft daarin in het slot aan dat in het Centrale Curatele- en bewindregister opgenomen is welke personen onder curatele of onder bewind staan ? Nu heb ik daa…

auteur

Get notified of new articles from this auteur