Article

Annabel Storm for Vers Beton
Aug 10 ’17

Charlois opgeschrikt door plafondcirkels

Waar men op globale schaal te kampen heeft met mysterie dat gaat over de grond, vinden we op lokaal niveau een vergelijkbaar enigma, maar dan op het plafond. Is er sprake van een buitenaardse interventie, gentrificatie of toch de ordinaire bolbliksem…

auteur

Get notified of new articles from this auteur