Article

Jul 26 ’22

Niet geheim, wel vergeten: repo's uit 1976 en 1981 over adoptie in Azië bieden inkijk in (illegale) praktijken van toen

Critical Adoptees Front Europe (CAFE), een belangenvereniging van mensen die zijn geadopteerd, vertoont in september en oktober een vergeten aflevering van "Panorama" uit 1976 over adoptie van kinderen uit Azië en een reportage uit 1981 specifiek ove…

auteur

Get notified of new articles from this auteur