Article

Jan Hensels for De Limburger
May 06 ’22

Boerenorganisaties boos over voorgenomen strengere regels rond beregenen nabij natuur Peelregio en stappen op

De agrarische belangenorganisaties LLTB, ZLTO en ABM hebben uit protest het overleg van Belangengroepen Beregening Peelvenen verlaten. Zij ageren tegen strengere regels voor het beregenen door boeren.

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jan Hensels

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, Dagblad van het Noorden