Article

Steven van Westreenen for Boerderij.nl
Feb 21 ’20

‘Geld is goed, boerenverstand is beter’

Het kabinet trekt veel geld uit om de knelpunten in de landbouw rond klimaat, ammoniak en stikstof aan te pakken. Dat geld lost niet alle problemen op, vindt Steven van Westrenen. Er is boerenverstand nodig, vooral om beter in beeld te krijgen waar d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur