Article

Roos Vonk for Joop
May 07 ’21

Afrekencultuur maakt politici defensief

‘Er moet een einde komen aan de afrekencultuur’ luidt het devies in Den Haag. In de discussies hierover viel me de parallel op met thematiek die ook in veel organisaties speelt: het contrast tussen enerzijds een gesloten, vaak ook competitieve cultuu…

auteur

Get notified of new articles from this auteur