Article

Sep 21 ’18

Tien jaar na de val van Lehman Brothers is de crisis nog niet verdwenen

Op zaterdag 15 september was het exact tien jaar geleden dat de Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers surseance van betaling aanvroeg. Deze gebeurtenis wordt vaak als startpunt gezien van de internationale financiële crisis en de daaropvolgend…

auteur

Get notified of new articles from this auteur