Article

Al in 2011 rinkelden de eerste alarmbellen

In de Tweede Kamer vindt vandaag debat plaats over falende luchtwassers. De overheid heeft de plicht woongebieden stankvrij te maken.

Gecombineerde luchtwassers falen als het om de verwijdering van stank gaat. Het is al jaren bekend. Al in 2011 rinkel…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs