Article

Jack Monde for Het Parool
Apr 17 ’18

Thema: technologie — BTC stelt groeiscenario op het gebied van ICT veilig

BTC, expert op het gebied van telecom en ICT-oplossingen voor ruim 2.500 mkb-bedrijven,corporate organisaties en overheden in Nederland, heeft na bemiddeling door Marktlink Fusies & Overnames, financiële steun ontvangen van Main Mezzanine Capital. Me…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jack Monde

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer