Article

Mar 12 ’21

De rol van architectuur in de politiek: “We hebben een Marktmeester nodig om de woningnood op te lossen” — Podcast

Welke plek hebben architectuur en ruimtelijke ordening op de Haagse politieke agenda’s? Dat bespreken Adri Duivesteijn, Riek Bakker en Nathalie de Vries in de radioshow Architecture City.

In de afgelopen decennia verdween ruimtelijke planning van de a…