Article

Mar 27 ’18

Sentimentenmonitor brengt lokale spanningen in beeld

De Sentimentenmonitor kan op basis van informatie van professionals en burgers spanningen tussen groepen op lokaal niveau zichtbaar maken. In de gemeente Deventer, waar de monitor is ontwikkeld, kwamen er bijvoorbeeld tegenstellingen aan het licht tu…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs