Article

Oct 21 ’19

Stikstofreductie is symptoombestrijding. Wat we nodig hebben, is systeemverandering

De omslag naar een nieuwe landbouw? Breek de macht van banken, supermarkten en industrie, betogen Alex Schreiner en Leonardo van de Berg, namens de Federatie van agro-ecologische boeren.

Na de boerenprotesten van de afgelopen weken lijkt het debat all…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs