Article

Kabinet: zorg dat iedere ton CO2-uitstoot dezelfde prijs krijgt

Een beperkte CO2-heffing maakt het terugdringen van de uitstoot duurder, schrijven ruim vijftig economen.

Begin dit jaar riepen ruim zeventig economen het kabinet op om een algemene CO2-heffing voor alle bedrijven in te voeren. Daarmee kan Nederland t…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs