Article

May 10 ’21

Een slepende, slapende kwestie komt weer tot leven

President Biden handhaaft Trumps erkenning van Marokko’s annexatie van de Westelijke Sahara. Carolien Roelants beziet de gevolgen.

Hoeveel verschilt president Bidens beleid ten aanzien van het Midden-Oosten van dat van zijn voorganger? Voorlopig eigen…

auteur

Get notified of new articles from this auteur