Article

Nov 28 ’18

Ralph Packet vervangt Sander Loones (N-VA) als Europees Parlementslid

Ralph Packet (28) uit Tervuren volgt Sander Loones op als Europees Parlementslid voor de N-VA. Loones werd onlangs Minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale regering. Daardoor kwam zijn plek op Europees niveau vrij. Packet zal zetelen i…

auteur

Get notified of new articles from this auteur