Article

Mar 20 ’19

Alsnog levenslang Karadzic

Joegoslaviëtribunaal Karadzic is in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. Hij was het politieke brein achter de etnische zuiveringen in Bosnië.

Radovan Karadzic moet toch levenslang de cel in. Dat is de uitkomst van een zaak voor het Joegoslaviëtri…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Stephanie van den Berg

Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, nrc.nl