Article

Jun 03 ’21

Gebrek aan werkzekerheid ondermijnt de zo goed ogende economie

Achter zonnige cijfers gaat een ontluisterende werkelijkheid schuil: scheefgroei in werkzekerheid en inkomen. Veel werkenden zijn verkapte werkzoekenden, aldus de Groningse hoogleraren Dirk Bezemer en Steven Brakman, die kansen zien voor een snelle a…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Dirk Bezemer

Dagblad van het Noorden, De Groene Amsterdammer, Het Parool, Leeuwarder Courant

Steven Brakman

Dagblad van het Noorden, FD, Leeuwarder Courant, Reformatorisch Dagblad