Article

Nov 11 ’21

Raad Baarle-Nassau tevreden over begroting, wethouder Van Tilborg hoopt op tweede termijn

BAARLE-NASSAU - Zoals verwacht heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau de programmabegroting 2022 goedgekeurd. Deze begroting kent een positief saldo van 315.000 euro.

Na twee avonden debatteren bleken raad en college behoorlijk eensgezind. Wethouder …

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Jacques Hendriks

AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, De Ondernemer