Article

Nov 16 ’19

122 dagen te gast bij de vogels van Rottumerplaat

Vier maanden zaten vogelwachters Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst op het onbewoonde Rottumerplaat. Ze werden er heen en weer geslingerd tussen euforie en boosheid. ‘Wij mogen er ook zijn, maar in hoeverre mag dat ten koste gaan van andere levend…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Annemarie Bergfeld

Dagblad van het Noorden, De Reisjournalist, Leeuwarder Courant, PlusOnline