Article

Sven Tuytens for DeWereldMorgen
Sep 16 ’20

Nieuwe wet wil 114.000 gefusilleerde Spanjaarden opgraven.

Op 15 september keurde de Spaanse ministerraad het voorproject goed van de nieuwe Wet op het democratisch geheugen[1].Deze moet de huidige Wet op het historisch geheugen van 2007 op verschillende punten verruimen en wijzigen. Maar het trachten repare…

auteur

Get notified of new articles from this auteur